nowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r.
Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej przekazuje następujący komunikat:
1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.
Możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do tych wskazań. 2. Na najbliższe dni proszę przyjąć także poniższe zarządzenia Biskupa Ełckiego: A) Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej rozciągnięty jest na czas do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020). Każdy wierny może rozłożyć to zobowiązanie w czasie. Zachęca się jednak wiernych i kapłanów do korzystania ze spowiedzi świętej i organizowania jej w każdym czasie, szczególnie przed świętami, bez gromadzenia wiernych w jednym czasie i zachowując bezpieczne odległości w kolejkach do spowiedzi. Wierni są zachęcani do indywidualnego kontaktowania się z duszpasterzami. Biskup Ełcki zezwolił, by sakrament pokuty sprawowany był także poza konfesjonałem. Przy zachowaniu prywatności i zasad bezpieczeństwa sakrament można sprawować w kościele, kaplicy, w zakrystii, w salce katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów. B) Przyjmowanie Komunii Św. odbywa się we wskazany dotychczas sposób. Zachęca się w tym szczególnym czasie zagrożenia do przyjmowania Komunii św. na rękę – ręka lewa podtrzymywana przez prawą, po otrzymaniu Komunii prawą ręką wkładamy hostię do ust i spożywamy przed kapłanem; w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodzą ci, którzy będą przyjmować ją na rękę; następnie wierni, którzy przyjmują Komunię do ust; w każdym przypadku w kolejce do Komunii należy zachować bezpieczny odstęp między osobami. C)Wierni, którzy pozostają w domach i są w stanie łaski uświęcającej, zachęceni są do przyjmowania Komunii św. duchowej wymagającej skupienia i wyrażającej pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem. 4. Na Celebracje Wielkiego Tygodnia i dni Paschalne zostanie przygotowany oddzielny Komunikat.
1. W naszej parafii w dni powszednie jest celebrowana Msza Święta o godz. 7.30 i 18.00, a w niedziele o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00. Codziennie o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po koronce i przed każdą Mszą Świętą jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek o godz.17.00 – Godzina Święta –adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu przypada 15 rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II.
W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych na wyraźną prośbę rodziny.
W pierwszą sobotę miesiąca o 17.30 – różaniec, a po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna.
3. Prosimy sprawy kancelaryjne załatwiać jedynie drogą telefoniczną, gdyż kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania.
4. Bóg zapłać za modlitwę w intencji naszej parafii i ofiarę składaną w kościele oraz na konto parafialne.
5. Drogim Parafianom życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Możesz również polubić…