Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
ul. Zamkowa 6
19-400 Olecko

tel. 572-090-043

e-mail: parafia@krzyzolecko.pl

Nr konta Parafii: PKO BP SA 22102047240000380200271668

Kontakt:

Proboszcz: Ks. Prałat dr Andrzej Jaśko – parafia@krzyzolecko.pl

Wikariusz: Ks. mgr Paweł Lenda – pawelen25@wp.pl