ADMINISTRATOREM CMENTARZA JEST

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W OLECKU

Wszystkie sprawy i planowane prace należy ustalać z Ks. Proboszczem.