Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego na Wielkanoc 2023 r.

Drodzy Bracia i Siostry! 1. Święta wielkanocne to święta zmartwychwstania Pana. Chrystus zmartwychwstał i ukazał się najpierw niewiastom, a później wielokrotnie apostołom. Jezus ukazując się przerażonym i przygnębionym apostołom, pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”. Były to pierwsze słowa, jakie wypowiedział do nich po zmartwychwstaniu. Pokój Chrystusowy jest pierwszym darem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jako owoc Jego męki, …