Aktualności

Komunikat Biskupa Ełckiego w związku z nominacją nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Ełk, 24 września 2022 roku

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. kan. dr Dariusz Zalewski, proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.

Biskup nominat urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie, pochodzi z parafii pw. św. s. Faustyny Kowalskiej w Białobrzegach. W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000 roku w katedrze ełckiej pw. św. Wojciecha, biskupa i męczennika. W latach 2000-2001 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach. W latach 2001-2008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora w zakresie patrystyki. W latach 2008-2012 pracował w Ełckiej Kurii Diecezjalnej kolejno jako notariusz, wicekanclerz i rzecznik prasowy. Prowadzi wykłady z patrystyki i zajęcia z łaciny w Seminarium Duchownym w Ełku. W latach 2012-2013 był Prefektem Roku Propedeutycznego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego diecezji ełckiej, zaś od roku 2014 ojcem duchownym. Był również odpowiedzialny za formację permanentną młodych Kapłanów. Aktualnie jest proboszczem parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektorem Wydziału Zakonnego Kurii Diecezjalnej
w Ełku. Poza językiem ojczystym, zna języki: włoski, łaciński i angielski.

Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar nowego Biskupa dla naszej Diecezji. Będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. W historii Diecezji jest to już czwarty Biskup Pomocniczy, lecz pierwszy spośród Kapłanów Diecezji Ełckiej. Zawierzając Go Opatrzności Bożej zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji Biskupa Nominata, aby Jego posługa była owocna.

+ Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

Możesz również polubić…