nowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela Zwykła 25.10.2020 r.

 1. W związku z tym, że cała Polska znalazła się w strefie czerwonej, musimy się dostosować do ograniczeń, które zostały nałożone przez władze państwowe. Ustalony został limit wiernych w kościołach podczas zgromadzeń religijnych (w czerwonej strefie to 1 osoba na 7 m2). Czyli w naszym kościele może jednorazowo przebywać 38 osób.
 2. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udziela dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z tej dyspensy skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.
 3. Oczywiście obowiązkowe są maseczki u wiernych obecnych w kościele i posługujących przy ołtarzu, także jeśli to możliwe zachowanie bezpiecznej odległości, zwłaszcza przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła czy w kolejce do Komunii św. Kapłani przed Mszą św. zawsze dezynfekują ręce, także rozdzielający Komunię św. czynią to przed posługą. Przy udzielaniu Komunii św. zachęca się również, aby umożliwić przyjmowanie Komunii na rękę, w osobnej kolejce czy u wyznaczonego kapłana, który najpierw udziela na rękę, a później pozostałym osobom przyjmującym Komunię św. do ust.
 4. Dzisiaj pragną się spotkać Róże Różańcowe rodziców odmawiających różaniec za dzieci. Jeśli ktoś z rodziców chciałby dołączyć do tej inicjatywy to zapraszamy na spotkanie po Mszy wieczornej.
 5. W październiku zapraszamy jeszcze na Nabożeństwa Różańcowe, w dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 16.30. Dla dzieci nabożeństwa są we środy i piątki o godz. 16.00.
 6. W piątek jest ostatni piątek miesiąca. Nie będzie w tym miesiącu Drogi Krzyżowej. Natomiast zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.30, a potem na Mszę św. składkową.
 7. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny. Po Mszy św. o godz. 10.00 udamy się w formie prywatnej na nasz cmentarz parafialny, gdzie odbędzie się nabożeństwo za zmarłych. Będziemy mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie zachowując bezpieczne odległości i w miarę możliwości unikając większych skupisk. Będziemy mieli nagłośnienie, więc mam nadzieję, że modlitwy odmawiane przez kapłana będą słyszalne na całym naszym cmentarzu. Po nabożeństwie będzie możliwość poświęcenia nowych pomników.
 8. Ponieważ I niedziela listopada przypada w Uroczystość Wszystkich Świętych, dlatego Adorację i spotkanie Róż Różańcowych a także Mszę św. w ich intencji przenosimy na II niedzielę – 8 listopada.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
 10. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Na stoliku są wyłożone kartki na wypominki. Prosimy, aby wypełniać je wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami i dostarczyć do kancelarii parafialnej czy zakrystii, albo złożyć w niedzielę podczas zbierania tacy.
 11. Caritas Diecezji Ełckiej rozprowadza kalendarze na 2021 rok. Cena kalendarza to 15 złotych, dochód przeznaczony jest na rozbudowę Centrum dla seniorów „Misericordia” w Ełku, w którym znajdzie się docelowo 90 nowych miejsc dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych wymagających opieki.

Możesz również polubić…