nowe

Nowy 2016 Rok

Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W imieniu tutejszych duszpasterzy składm naszym Drogim Parafianom oraz Szanownym Gościom życzenia na Nowy 2016 Rok. Niech narodzenie Chrystusa przyniesie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz ludziom starszym i chorym pokój, radość i nadzieję na przyszłość. Niech też opieka Świetej Bożej Rodzicielki towarzyszy  wszystkim na każdy dzień nowego roku. Szczęść Boże!

2.  W niedzielę 3 stycznia Msze św. o 8.00; 10.00; 12;  Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, dziesiątek Różańca, o 15.45 Msza św. (z udziałem Kółek Różańcowych) i spotkanie opłatkowe. Stała Msza św. o 17.00.

3.  Spotkanie opłatkowe dla scholi, ministrantów i lektorów w poniedziałek 4 stycznia o 16.00. – Zapraszamy.

4.  W Uroczystość Objawienia Pańskiego -6 stycznia  – Msze św. o 8.00; 10.00; 12.00 – poniej wyrusza Orszak Trzech Króli i Msza św. o 17.00.

Przewidywany porządek odwiedzin kolędowych w rodzinach: Wtorek 5 stycznia od 16.00 ul. Słowackiego – rozpoczęcie od ul. Żeromskiego, od 16.00 ul. Targowa i potem ul. Rzeźnicka. Czwartek 7 stycznia ul. Mickiewicza (bez bl.1) od strony ul. Żeromskiego po obu stronach. Piątek 8 stycznia ul Mickiewicza bl. nr 1 i też od 16.00 ul. Sienkiewicza i potem ul. Reymonta. Sobota 9 stycznia od godz. 9.00 ul. Dąbrowskiej od początku, potem ul. Norwida. Sobota po 14.00 ul. Kościuszki nry 3,5,7, 13,15,17,19; od 1400 ul. Konopnickiej a potem Broniewskiego. To jest projekt. Dokładny plan jest podawany w kościele w ogłoszeniach parafialnych.

Z wyrazami szacunku ks. proboszcz

Możesz również polubić…