nowe

1 LISTOPADA 2015 r.

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.  Msze św. w naszym kościele o 8.00,  10.00 (nie ma Mszy o 12.00). Z dużego kościoła o 12.30 wyruszamy procesjonalnie na cmentarze komunalne, gdzie będą modlitwy za zmarłych.

2.  W Dzień Zaduszny 2 listpada Msze św. o 7,30, 10.00. Nieszpory za zmarłych o 16.00, po nich procesja na cmentarz parafialny. Po powrocie o 17.00 Msza św.. – Zapraszamy.

3.  Możemy uzyskiwać pod zwykłymi warunkami odpusty za zmarłych: od 1 do 8 lisotpada za nawiedzenie cmentarza i tam modlitwę każdego dnia za  jedną osobę w czyśćcu. 1 i 2 listopada – za nawiedzenie kościoła i modliwę Ojcze nasz  i Wierzę w Boga.

4. Naszych zmarłych polecamy Bogu w tradycyjnych wypominkach: w dni powszednie od 3 do 10 listopada Nieszpory z wypominkami o 17.30; od 11 listopada wypominki na Mszy św. o 18.00.

5.  W tygodniu I-szy czwartek miesiąca: Godzina Świeta  o 17.00; w I-szy piątek miesiąca nabożeństwa wynagradzające i odwiedziny chorych. I-sza sobota ku czci Niepokalanego Serca NMP.

6.  Za tydzień 8 listopada niedziela adoracyjna i też Dzień Solisdarności z Kościołem Prześladowanym.

7.  Przupomnienie: absolwenci L.O. w Olecku zbierają się na świętowanie Jubileuszu szkoły 27-28 maja 2016 r.

8. Do wieczności odeszła Andrulewicz Jadwiga z ul. Reja, lat 64.

Naszym Parafianom i Gościom nawiedzającym Olecko życzymy bezpiecznego podróżowania i błogosławieństwa Bożego.

                                                           Duszpasterze parafii

Możesz również polubić…