Aktualności

Święcenia biskupie ks. kan. dr Dariusza Zalewskiego

W sobotę 29 października br. o godz. 11:00, w Katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, odbędzie się uroczystość święceń biskupich biskupa nominata Dariusza Zalewskiego.

Ks. Dariusz Zalewski, dotychczasowy proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, został mianowany biskupem pomocniczym Diecezji Ełckiej 24 września br.

Ks. Dariusz Zalewski urodził się 29 stycznia 1974 roku w Augustowie.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Białobrzegach (1981-1987) i Augustowie (1987-1989).

W 1989 roku rozpoczął edukację w Technikum Budowlano-Elektrycznym w Augustowie, którą ukończył świadectwem dojrzałości w 1994 roku.

W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000 roku w katedrze ełckiej św. Wojciecha, biskupa i męczennika.

W latach 2000-2001 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach.

W latach 2001-2008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora w zakresie patrystyki.

W czasie pobytu w Rzymie pomagał duszpastersko w parafii św. Agnieszki w Modenie i pracował w duszpasterstwie chorych jako kapelan w poliklinice „Umberto I”.

W latach 2008-2010 był notariuszem ełckiej kurii diecezjalnej oraz rzecznikiem diecezji. Prowadził też wykłady z patrystyki i zajęcia z łaciny w tamtejszym seminarium duchownym.

W latach 2010-2012 był wicekanclerzem kurii diecezjalnej, pracował w duszpasterstwie akademickim i był prefektem roku propedeutycznego seminarium diecezji ełckiej.

W latach 2014-2019 był ojcem duchownym wyższego seminarium duchownego diecezji ełckiej.

Aktualnie jest proboszczem parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektorem wydziału życia konsekrowanego kurii diecezjalnej w Ełku.

Poza językiem ojczystym, zna języki: włoski, łaciński i angielski.

Możesz również polubić…