MSZE KOLĘDOWE

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, wizyta duszpasterska, czyli kolęda, również w tym roku raczej nie będzie mogła się odbyć w tradycyjnej formie „od drzwi do drzwi”. Szanując różne opinie, co do pandemii, wirusów i szczepień, wychodzimy z propozycją, aby najpierw spotykać się w kościele. W styczniu w poszczególne dni tygodnia będziemy zapraszać do kościoła na Mszę św. wieczorną rodziny z poszczególnych ulic naszej parafii. Każdego dnia będzie odprawiona Msza św. w intencji mieszkańców jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą ulic, ze specjalnym błogosławieństwem kolędowym.

W międzyczasie będziemy się umawiać z tymi rodzinami, które jednak będą chciały zaprosić kapłana na wizytę kolędową, i w najbliższym możliwym czasie, jak się sytuacja uspokoi, te rodziny odwiedzimy.

MSZE KOLĘDOWE

godz. 18.00

Lp. Data Ulica
1. 03.01.2022

Poniedziałek

Plac Zamkowy

 

2. 04.01.2022

Wtorek

Zamkowa, Młynowa, Jagiellońska

 

3. 05.01.2022

Środa

Mazurska, Cisowa, Warmińska, 1-go Maja

 

4. 10.01.2022

Poniedziałek

Aleje Lipowe, Nocznickiego, Rzeźnicka, Targowa, Broniewskiego
5. 11.01.2022

Wtorek

Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza

 

6. 12.01.2022

Środa

Słowackiego, Syrokomli, Dąbrowskiej, Norwida

 

7. 13.01.2022

Czwartek

Przybyszewskiego, Konopnickiej, Asnyka, Orzeszkowej, Miłosza
8. 14.01.2022

Piątek

Mickiewicza, Kajki

 

9. 17.01.2022

Poniedziałek

Reja, Korczaka, Lema, Baczyńskiego

 

10. 18.01.2022

Wtorek

Zana, Prusa, Kochanowskiego, Tuwima, Staffa

 

11. 19.01.2022

Środa

Aleja Zwycięstwa 23/25, 27

 

12. 20.01.2022

Czwartek

Aleja Zwycięstwa 29, 31, 37

 

13. 21.01.2022

Piątek

Aleja Zwycięstwa 39, 39A, 39B

 

14. 24.01.2022

Poniedziałek

Kasprowicza 22

 

15. 25.01.2022

Wtorek

Kasprowicza (oprócz nr 22)

 

16. 26.01.2022

Środa

Batorego 1-18

 

17. 27.01.2022

Czwartek

Batorego 19, 19A i 21

 

18. 28.01.2022

Piątek

Kościuszki 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21 i 21A

 

19. 31.01.2022

Poniedziałek

Kościuszki 23, 23A, 25 i 27

 

20. 01.02.2022

Wtorek

Kościuszki 4, 8, 9, 10, 11 i 12

 

21. 03.02.2022

Czwartek

Kościuszki 14, 14A, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26 i 28-41

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA – Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2019 r. 1. Doroczna Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem modlitw w intencji misjonarzy. To też Misyjny Dzień Dzieci. Dziękujemy za ofiary z tacy, które przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. 2. Po Mszy Świętej o godz. 12.00 wyruszy Orszak Trzech Króli na Plac Wolności. Serdecznie zapraszamy do wspólnego …

Wizyta duszpasterska 2012

1. Po co kolęda?

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej.

Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczonych. A cóż powiedzieć o chodzeniu kolędników z życzeniami. Można powiedzieć, że jest to również jakaś forma międzyludzkiego kolędowania. Nic więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu bliskich, bo swoich parafian, biorą udział i duszpasterze.

Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów.

Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (Łk 10, 1-12).

Należy wiedzieć, że kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego do odwiedzania parafian celem wzajemnego poznania się. Czytamy tam: „proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają -roztropnie ich korygować” (kań. 529 § l KPK).

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich bliżej się przypatrzeć. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych kolęd. Są one zwiastowaniem radości o narodzonym dla nas Synu Bożym, który chce być z nami. Otwieramy drzwi domu, mieszkania i zapraszamy Emmanuela (Boga będącego z nami), by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie.

Po śpiewie kolęd może mieć miejsce czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św., a dalej następują jakże bogate w treść modlitwy, m.in. „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”. A potem mogą nastąpić modlitwy wstawiennicze za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych, samotnych.

Na drzwiach domu umieszcza się znak: C+M+B. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Ten kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina -katolika.

Co oznaczają litery: C+M+B? Na pewno nie są żadną magią. Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” -„Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Dostrzeżenie choćby tych treści dowodzi, że mamy poprzez kolędę do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

2. Uwagi praktyczne

Odwiedziny kolędowe mają miejsce w takiej porze, aby cała rodzina mogła brać w niej udział. Rozpoczynamy je około godziny 15.30. Aby uszanować prawo do odpoczynku wieczornego, nie przeciągamy tych odwiedzin do późnych godzin – kończymy kolędę około godziny 20.30.

Kiedy dyskutuje się na temat kolędy, można niekiedy usłyszeć negatywne opinie. Zastrzeżenia dotyczą np. czasu trwania odwiedzin. Nie jest możliwe, żeby kapłan, który ma do odwiedzenia średnio ok. 30 rodzin dziennie poświęcał jednej rodzinie więcej czasu niż 10-15 minut. Trudno też przyjmować kapłanowi gościnę w czasie trwania kolędy, podczas gdy inne rodziny czekają i niecierpliwią się, kiedy kapłan przyjdzie.

Niekiedy są bardzo ważne i trudne sprawy, które wymagają poświęcenia więcej czasu. Jeśli nasi Parafiane życzą sobie dłużej porozmawiać, pobyć w obecności kapłana czy też ugościć go – należy wtedy umówić się w dogodnym dla obu stron terminie.

Wypada, aby wszyscy mieszkańcy byli obecni w domu. Na stole należy wcześniej przygotować następujące znaki i symbole: Pismo św., krzyż, świece, woda święcona, kropidło (zamiast kropidła może być zwykła zielona gałązka).

Jakie trudności czekać mogą na kapłana podczas kolędy:
– niewpuszczenie do mieszkania (ludzie tłumaczą się, że nie są przygotowani; że nic nie wiedzieli o kolędzie; że nie spodziewali się księdza…itp.);
– wyjście z mieszkania poszczególnych członków rodzin tuż przybyciem kapłana (najczęściej robią to ludzie, którzy są jakoś „na bakier” z Kościołem, boją się rozmowy z kapłanem; żyjący w konkubinatach czy innych nieprawidłowych związkach, chcący ukryć ten fakt; młodzież, która nie chodzi na religię; czy też osoby mające problem z alkoholem);

– ukrywanie trwałego mieszkania z kimś w nieprawidłowych związkach;
– zdziwienie na widok kapłana, np.: „O, jakiś nowy ksiądz w tym roku do nas przychodzi?!” (zabawne i smutne zarazem są sytuacje, kiedy ludzie ci po raz pierwszy widzą kapłana, który w parafii pracuje już 2, 3, 4 lata… lub nie znają swego proboszcza);
– agresywne zachowanie zwierząt, szczególnie psów. Można na czas kolędy (około 10 minut) zaprowadzić zwierzę do pustego pokoju, poprosić o popilnowanie zwierzęcia przez sąsiadów;

– niedotrzymywanie złożonych obietnic przez osoby żyjące w konkubinacie. Ta sytuacja powtarza się każdego roku: podczas wizyty kapłana osoby te obiecują w ciągu najbliższego roku uregulowanie swojego związku wobec Boga i Kościoła (zawarcie małżeństwa sakramentalnego), a na za rok okazuje się, że obietnice pozostały jedynie w sferze teorii.

– każda parafia prowadzi kartoteki swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta kartoteka była uzupełniana przez kapłana na kolędzie.

Wraz z kapłanem wędrują po kolędzie ministranci i lektorzy. Oni są zwiastunami, oni pierwsi widzą reakcje ludzi, czasami agresję. Wielu ludzi przyjmuje ich bardzo życzliwie i z troską. Istnieje też zwyczaj, że wierni w czasie kolędy składają ofiary do puszek ministranckich. Te ofiary wspierają dzieła poświęcone ministrantom (dofinansowanie wyjazdów podczas ferii i wakacji, pomoc doraźna).

Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty duszpasterskiej, jest ogłaszany dodatkowy dzień na uzupełnienie kolędy lub można się umówić na kolędę w innym dogodnym terminie. Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasz dom, Wasze rodziny, umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.

źródło: Franciszkanie Sanok