Wszystkim, którzy należą do ludu Bożego, został powierzony przy obrzędach pogrzebowych jakiś obowiązek względnie posługa wobec zmarłego. Niech o tym pamiętają: rodzice i krewni, ludzie zajmujący się pogrzebem, społeczność chrześcijańska, w końcu kapłan, który jako nauczyciel wiary i zwiastun pociechy przewodniczy obrzędom liturgicznym i sprawuje Ofiarę Eucharystyczną.
W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
świadectwo zgonu,
dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej,
jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. Proboszcza parafii zamieszkania,
wskazać kto jest dysponentem grobowca i w jakiej części Cmentarza znajduje się grobowiec (dane te nie dotyczą tych, którzy pochówek dokonują poza cmentarzem parafialnym).