Jan Paweł II Wielki
16. X. 1978 – 2. IV. 2005
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego papieża Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi
Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,
że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony
w poczet Twoich świętych.
Amen.

"…Nie sposób opisać wszystkiego, co składa się na wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Trzeba będzie nieco czasu i sporo wysiłku, by to, kim był i czego dokonał, objąć i właściwie ocenić. Ale jedno jest pewne: był to Człowiek od Boga posłany, a jednocześnie Człowiek, który był cały w Bogu i dla Boga. Wszystkie narody obwołały Go wielkim i błogosławionym. Nie może też budzić zdziwienia fakt, że my Polacy czujemy się uczestnikami tej wielkości i tego błogosławieństwa. Wszak On był ciałem z naszego ciała, polskiego ciała. Zatem Gaude Mater Polonia – Ciesz się Matko, Polsko w tę pierwszą rocznicę Jego śmierci i dziękuj Bogu, który przez tak liczne wieki otaczał Cię blaskiem potęgi i chwały, osłaniał Cię tarczą przemożnej opieki, a na przełomie wieków XX i XXI wywyższył Cię wobec wszystkich mieszkańców ziemi w osobie Jana Pawła II, Papieża."

Ks. Kazimierz Łatak CRL