Objawienie Pańskie

Christus mansionem benedicat tak brzmi rozwinięcie skrótu CMB, który wypisujemy na drzwiach naszych domów 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. Słowa te oznaczają: „ niech Chrystus błogosławi ten dom”. Skrót ten często tłumaczymy jako inicjały imion Trzech Mędrców, którzy jak głosi tradycja przybyli oddać pokłon Jezusowi. Ważne jest, by ta uroczystość uświadamiała nam kim jest dla nas Jezus, byśmy widzieli w Nim prawdziwego Boga.

Pielgrzymka na Jasną Górę.

Dnia 27 lipca wyrusza  kolejny raz z Olecka piesza pielgrzymka na Jasną Górę, by 11 sierpnia stanąć przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej. W związku z tym zapraszamy wszystkich do udziału w pielgrzymce, niezależnie od wieku. Poprzez trud pielgrzymowania wypraszajmy dla siebie i bliskich łaski. Zapisy w kancelarii parafialnej.