I. Niedz. Adwentu, 29.11.2015 r.

Ogłoszenia parafialne:

1.  Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.

2.  Naszymi modlitwami wypraszamy błogosławieństwo Boże dla Papieża w jego pielgrzymce do Afryki.

3.  W poniedziałek 30 listopada święto św. Andrzeja, Apostoła.

4.  W tygodniu I-szy czwartek, piątek i sobota.

5.  W Adwencie Msze roratnie w środy o 6.00 (nie ma wtedy Mszy o 7.30) i o 16.00 (nie ma w środy Mszy o 18.00). Roraty też w soboty o 6.00 (nie ma wtedy Mszy o 7.30).

6.  Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy w parafii rekolekcje Adwentowe. To I-sza niedziela miesiąca: o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec i Msza św. o 15.50.

7.  Podczas rekolekcji 7 lisopada (pon.) o 17.00 będzie wykonany przez piękny śpiew maryjny Akatyst. – Zapraszamy.

8.  W II niedzielę Adwentu (6 grudnia) wspomagamy WSD w Ełku i przychodzimy z pomocą duchową i materialną Kościołowi na Wschodzie.

9.  Parafialny Zespół Caritas będzie wydawać dary w poniedziałek o 15.00.

10.  Solenizantkom, Solenizantom i Parafianom błogosławieństwa Bożego życzą tutejsi duszpasterze. Wszystkim: Szczęść Boże!

 

NIEDZIELA, 22 listop. 2015 r.

Uroczystość Chrystusa Króla Wrzechświata

1. Dziś modlimy się przed Najśw. Sakramentem Litanią do Serca Pana Jezusa i odmawiając Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi; z możliwością uzyskania odpustu.

2. Dnia 22 listopada wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu kościelnego: modlimy się za organistów, chórzystów i schole.

3.  W 25 dzień miesiąca (środa) ufni we wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Pokoju modlimy się o pokój tak upragniony w świecie.

4.  W tygodniu ostatni piątek miesiąca: Droga Krzyżowa o 17.00, potem Msza św. składkowa.

5. Przypomnienie: Wspólnoty Dzieła Nieustannej Nowenny do Ducha Św.  mają spotkanie w sobotę o 10.00 w Parafii na Os. Siejnik. -Zapraszamy.

6. Pan organista roznosi opłatki do rodzin od 16.00 do 20.00.

7. Konferencja dla rodziców dzieci mających przystąpić do I-szej Komunii św. jest w niedzieję 22 listopada po Mszy o godz. 12.00.

8. Młodzież przed bierzmowaniem ma spotkanie 30 listopada.

9.  Za 2 tygodnie 6 grydnia rozpoczniemy w parafii  rekolekcje adwentowe.

10.  Zespół Caritas będzie wydawać dary 23 listopada od 15.00.

11.  Do wiecznoęci odeszła Henryka Kordowska, lat 87.

Błogosławieństwa Bożego życzą duszpasterze. Szczęść Boże!

 

NIEDZIELA, 15 listop. 2015 r.

Informacje parafialne:

1. Młodzież przygotowuje wykonanie Akatystu, próba śpiewu w niedzielę o 19.00 w sali domu parafialnego, zapraszamy też nowe uzdolnione osoby.

2. Dn. 16 listopada świeto NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.

3.  W środę 18 listopada bł. Karoliny Kóskówny, dziewicy i męczenniczki, patronki młodzieży polskiej, zwłaszcza dziewcząt. Też w środę rodzice młodzieży przygotowującej się do bierzmowania mają konferencję po Mszy św. o 18.00. – Zapraszamy.

4.  Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszach św. możliwość uzyskania odpustu.

5.  Konferencja dla rodziców dzieci mających przystąpić do I-szej Komunii św. będzie w niedzielę  22  listopada po Mszy św. o 12.00. – Zapraszamy.

6.  Osoby z Dzieła Nieustannej Nowenny do Ducha Św.  mają inaugurację nowego roku formacji  w sobotę 28 listopada w parafii na Os. Siejnik o godz. 10.00. 

7.  Módlmy się o powrót do zdrowie dla cięzko chorego misjonarza w Gruzji, ks. Jerzego Szymerowskiego, kapłana naszej diecezji.

8. Od 16 listopada Pan organista rozpocznie roznoszenie opłatków na stół wigilijny; przyjminmy go życzliwie i z wdzięcznością.

9.  Modlimy się za ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu.

10. Do wieczności odeszła Reczko Leokadia z ul. Baczyńskiego, lat 89.  Pamiętamy o zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w wypominkach.

Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień życzą kapłani.

NIEDZIELA, 8 listop. 2015 r.

Informacje pastoralne parafii:

1. Druga niedziela listopada to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku wspieramy chrześcijan w Syrii.

2.  Ta niedziela w parafii jest niedzielą adoracyjną. Po Mszach św. nabożeństwo eucharystyczne; o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa różańcowa i Msza św..

3.  W środę 11 listopada narodowe święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Sprawy Ojczyzny polecamy Bogu na Mszach św.:   w kościele NMP Królowej Polski o 10.00, w kościele Podwyższenia Krzyża Św. o 18.00. – Zapraszamy.

4.  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w sobotę o 18.00.

5. Konferencja dla rodziców przed I-szą Komunią ich dzieci będzie  w niedzielę 22 listopada po Mszy św. o 12.00.

6.  Młodzież przed bierzmowaniem ma spotkanie  9 listopada (pon.) po Mszy św, o 18.00.

7.  Nieszpory za zmarłych jeszcze w poniedziałek i we wtorek o godz. 17.30; od środy wypominki na Mszach o 18.00.

8. Ostatnio odeszli do wieczności: Barszczewska Stefania z ul. Asnyka, Aleszczyk Grażyna z ul. Warmińskiej i Niedziejko Franciszek z ul. Reja. – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 

1 LISTOPADA 2015 r.

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.  Msze św. w naszym kościele o 8.00,  10.00 (nie ma Mszy o 12.00). Z dużego kościoła o 12.30 wyruszamy procesjonalnie na cmentarze komunalne, gdzie będą modlitwy za zmarłych.

2.  W Dzień Zaduszny 2 listpada Msze św. o 7,30, 10.00. Nieszpory za zmarłych o 16.00, po nich procesja na cmentarz parafialny. Po powrocie o 17.00 Msza św.. – Zapraszamy.

3.  Możemy uzyskiwać pod zwykłymi warunkami odpusty za zmarłych: od 1 do 8 lisotpada za nawiedzenie cmentarza i tam modlitwę każdego dnia za  jedną osobę w czyśćcu. 1 i 2 listopada – za nawiedzenie kościoła i modliwę Ojcze nasz  i Wierzę w Boga.

4. Naszych zmarłych polecamy Bogu w tradycyjnych wypominkach: w dni powszednie od 3 do 10 listopada Nieszpory z wypominkami o 17.30; od 11 listopada wypominki na Mszy św. o 18.00.

5.  W tygodniu I-szy czwartek miesiąca: Godzina Świeta  o 17.00; w I-szy piątek miesiąca nabożeństwa wynagradzające i odwiedziny chorych. I-sza sobota ku czci Niepokalanego Serca NMP.

6.  Za tydzień 8 listopada niedziela adoracyjna i też Dzień Solisdarności z Kościołem Prześladowanym.

7.  Przupomnienie: absolwenci L.O. w Olecku zbierają się na świętowanie Jubileuszu szkoły 27-28 maja 2016 r.

8. Do wieczności odeszła Andrulewicz Jadwiga z ul. Reja, lat 64.

Naszym Parafianom i Gościom nawiedzającym Olecko życzymy bezpiecznego podróżowania i błogosławieństwa Bożego.

                                                           Duszpasterze parafii

NIEDZIELA, 25 paźdz. 2015 r.

Ogłoszenia parafialne:

1.  Wraz z Paieżem i biskupami świata dziękujemy Bogu za łaski Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

2.  W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych: Msze św w naszym kościele o 8.00, 10.00 (nie ma Mszy o 12.00). W dużym kościele Msza św. o 11.30 i nieszpory żłobne, o 12.30 wyrusza  tam procesja na cmentarze komulalne, na trasie rozdzieli się i będą modlitwy za zmarłych na obu cmentarzach.

3.  W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. W naszym kościele Msze św. o 7.30 i 10.00. Po południu o 16.00 nieszpory żałobne i procesja na cmentarz parafialny z modlitwami za zmarłych. O godz. 17.00 Msza św.. – Zapraszamy.

4.  Od 1 do 8 listopada można uzyskiwać odpusty za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i modlitwę na zmarłego. Odpust ten uzyskuje się od południa Wszystkich Świętych i w ciągu Dnia Zadusznego: należy nawiedzić kościół i odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

5.  Polecamy naszych zmarłych w tradycyjnych modlitwach wypominkowych. Od 3 do 10 listopada w dni powszednie nieszpory żałobne z wypominkami o 17.30.  Od 11 listopada wypominki na Mszach o 18.00.

6.   Troszczymy się o cmentarz: nie wyrzucamy śmieci i zniczy poza ogrodzenie, ale zanosimy do kontenera. – Dziękujemy.

7.  W ostatni piątek miesiąca, 27 listopada,  Droga Krzyżowa i Msza św. składkowa o 17.00. – Zapraszamy.

8.  Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość Ojczyzny: bierzemy udział w wyborach do Parlamentu.

9.  Wszyscy kandydaci do bierzmowania przychodzą w ten poniedziałek na spotkanie. Przypominamy: wszyscy.

10.  Jubileusz 70-lecia L.O. w Olecku będzie 27-28 maja 2016 r.

11.  Do wieczności odeszła Czarniewska Helena z ul. Kościuszki, lat 74.

Błogosławieństwa Bożego życzą tutejsi duszpasterze.