Proboszcz: ks. Prałat dr Andrzej Jaśko.

Wikariusz: Ks. Paweł Lenda

Proboszczowie:

W latach 1853-1944 pracowało na terenie parafii 10 kapłanów. Byli to księża:

 1. J. Osiński (1853-1867)
 2. K. Schneider (1867-1885)
 3. I Knorr (1886-1891)
 4. F. Schnarbach (1892-1900)
 5. B. Zimmermann (1900-1911)
 6. P. Bierneth (1911-1920)
 7. J. Zink (1920-1926)
 8. K. Lenoveld (1926-1934)
 9. A. Schultz (1934-1935)
 10. H. Markowsky (1935-1944)

Zaraz po wojnie z posługą duszpasterską do Olecka przybywali księża z Ełku oraz z pobliskich parafii diecezji łomżyńskiej (np. ks. L. Steć z Bakałarzewa)

 1. ks. Aleksander Harusiewicz (1945-1946)
 2. ks. J. Tomaszewski (1946)
 3. ks. Wacław Batowski (1946-1948)
 4. ks. Ludwik Białek (1948-1953)
 5. ks. Kazimierz Mackiewicz (1953-1975)
 6. ks. Józef Mańkowski (1975-1980)
 7. ks. infułat Edmund Łagód (1980-1987)
 8. ks. J. W. Brzeszczyński (1987)
 9. ks. prał. Stanisław Tabaka – rektor (1987-1989); Proboszcz (1989-2006)
 10. ks. prał. Marian Salamon (2006-2016)
 11. ks. kan. Andrzej Bryg (2016-2017)
 12. ks. kan. Waldemar Barnak (2017-2020)
 13. ks. prał. Andrzej Jaśko (2020-…)

Wikariusze: Od 1949 r. parafia posiadała także wikariuszy. Byli to księża:

W strukturach diecezji warmińskiej:

 1. ks. J. Bułat (1949-1954)
 2. ks. K. Olszewski (1954-1955)
 3. ks. Z. Nowak (1955 1957)
 4. ks. B. Binkowski (1957-58)
 5. ks. J. Jankowski (1957-1958)
 6. ks. F. Rut, (1958)
 7. ks. W. Niedośpiał (1959-1961)
 8. ks. M. Szabla (1961)
 9. ks. W. Gałoński (1960)
 10. ks. S. Bielawski (1966-1974)
 11. ks. B. Grzankowski (1964-1967)
 12. ks. W. Kosko (1966-1968)
 13. ks. Franciszek Gryboś (1968)
 14. ks. M. Ruta (1968)
 15. ks. R. Szczerba (1969-1976)
 16. ks. W. Bykowski (1970),
 17. ks.J. Graszek (1974)
 18. ks. Franciszek Stosik (1974)
 19. ks. W. Hnatuk (1975)
 20. ks. W. Hłodnuk (1976)
 21. ks. R. Żendarski (1976)
 22. ks. A. Kondrat (1977)
 23. ks. J. Kusiej (1978)
 24. ks. A. Myjek (1978)
 25. ks. J. Kurzętoski (1980)
 26. ks. M. Szczęsnowicz (1980)
 27. ks. K. Szymański (1981)
 28. ks. Z. Grabowski (1981-1982)
 29. ks. J. Sznitowski (1981)
 30. ks. W. Karwaj (1981)
 31. ks. Piotr Miklusz (1983-1984)
 32. ks. R. Łukaszewicz (1984-1987)
 33. ks. Lech Janowicz (1984-1985)
 34. ks. A. Wanago (1985-1987)
 35. ks. K. Kierbedź (1986)
 36. ks. W. Brzeszczyński (1986)
 37. ks. K. Husak (1987)
 38. ks. I. Najmowicz (1989-1991)
 39. ks. J. Walerowski SVD (1989-1991)

W strukturach diecezji ełckiej:

 1. ks. A. Sitko SVD (1991-1993)
 2. ks. Krzysztof Bronakowski (1993-1995)
 3. ks. Jarosław Sutuła (1995-1999)
 4. ks. Kazimierz Mikołajczyk (1995-1996)
 5. ks. Maciej Mackiewicz (1999-2003)
 6. ks. Tomasz Sikorski (2003)
 7. ks. Janusz Haraburda (2004)
 8. ks. Marcin Maczan (2004-2007)
 9. ks. Arkadiusz Lisowski (2007-2010)
 10. ks. Wojciech Szypulewski (2010 – 2012)
 11. ks. Artur Wyrzykowski (2012-2015)
 12. ks. Adam Żełobowski (2015-2018)
 13. ks. Arkadiusz Gutowski (2018-2020)
 14. ks. Paweł Lenda (2020- )