Duszpasterze

W latach 1853-1944 pracowało na terenie parafii 10 kapłanów. Byli to księża: J. Osiński (1853-1867), K. Schneider (1867-1885), I Knorr (1886-1891), F. Schnarbach (1892-1900), B. Zimmermann (1900-1911), P. Bierneth (1911-1920), J. Zink (1920-1926), K. Lenoveld (1926-1934), A. Schultz (1934-1935), H. Markowsky (1935-1944). Zaraz po wojnie z posługą duszpasterską do Olecka przybywali księża z Ełku oraz z pobliskich parafii diecezji łomżyńskiej (np. ks. L. Steć z Bakałarzewa). Pod koniec 1945 r., spełniając prośbę mieszkańców Olecka, ówczesny starosta Romuald Stankiewicz zwrócił się do Kurii Biskupiej w Olsztynie o przysłanie do Olecka księdza, który mógłby objąć parafię liczącą około 10 tys. osób. W odpowiedzi na tę prośbę Kuria Diecezji Warmińskiej postanowiła, że od 18 października 1945 r. skieruje do Olecka ks. Aleksandra Harusiewicza. Nie ma jednak pewności, czy wspomniany kapłan w rzeczywistości objął tę parafię. Wiadome jest natomiast, że jeszcze tego samego roku do parafii przybył ks. J. Tomaszewski. Kapłan ten spełniał tu posługę do 30 września 1946r. Od 9 listopada 1946 r. zarządcą parafii został ks. Wacław Batowski. Swoją funkcję pełnił do 30 listopada 1948r. Po ks. W. Batowskim, parafię objął ks. Ludwik Białek, który w Olecku przepracował ponad pięć lat. Za jego administracji rozpoczęto budowę plebani. W latach 1953-1975 zarządcą parafii był ks. Kazimierz Mackiewicz. Jego staraniem wyremontowano wiele zabudowań parafialnych, w tym kościół parafialny. Dążył też do przejęcia i odbudowy kościoła poewangelickiego w Olecku. W dowód uznania za pracę duszpasterską władze diecezji warmińskiej odznaczyły go godnością kanonika gremialnego kapituły w Dobrym Mieście. Z chwilą ustanowienia dekanatu oleckiego, został mianowany jego dziekanem. Następcą ks. Mackiewicza został ks. Józef Mańkowski. W Olecku pracował od 31 lipca 1975r. do 30 czerwca 1980r. W latach 1980-1987 parafią Podwyższenia Krzyża Świętego zarządzał ks. Edmund Łagód. Po nim funkcję tę przejął ks. J.W. Brzeszczyński. Do Olecka przybył w sierpniu 1987r. Pracował tu zaledwie kilka miesięcy, po czym jeszcze tego samego roku biskup mianował go ojcem duchownym w seminarium olsztyńskim. Na jego miejsce wyznaczył ks. Stanisława Tabakę. W latach 1987-1989 pełnił funkcję rektora kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, a od 1989r. został mianowany tam proboszczem. Dzięki staraniom ks. Stanisława Tabaki gruntownie odremontowano kościół parafialny, odnowiono i uporządkowano cmentarz parafialny, wybudowano kaplicę Krzyża Świętego, stacje Drogi Krzyżowej wokół kościoła, uporządkowano teren parafialny, przerobiono kaplicę katechetyczną na pogrzebową oraz wybudowano dom parafialny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Swoją pracowitą i niełatwą posługę ks. prał. Stanisław Tabaka zakończył 2 lipca 2006r., i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Stan obecny (styczeń 2011) Obecnie, od 3 lipca 2006r. posługę Proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku spełnia ks. prał. Marian Salamon, Wikariusz Generalny Diecezji Ełckiej. Wikariusz: Ks. Wojciech Szypulewski Rezydent: Ks. Prałat Stanisław Tabaka   Wikariusze Od 1949 r. parafia posiadała także wikariuszy. Byli to księża J. Bułat (1949-1954), K. Olszewski (1954-1955), Z. Nowak (1955 1957), B. Binkowski (1957-58), J. Jankowski (1957-1958), F. Rut, (1958), W. Niedośpiał (1959-1961), M. Szabla (1961), W. Gałoński (1960), S. Bielawski (1966-1974), B. Grzankowski (1964-1967 W. Kosko (1966-1968), F. Gryboś (1968), M. Ruta (1968), R. Szczerba (1969-1976), W. Bykowski (1970), J. Graszek (1974), F. Stosik (1974), W. Hnatuk (1975), W. Hłodnuk (1976), R. Żendarski (1976)1 A. Kondrat (1977), J. Kusiej (1978), A. Myjek (1978), J. Kurzętoski (1980), M. Szczęsnowicz (1980), K. Szymański (1981), Z. Grabowski (1981-1982), J. Sznitowski (1981), W. Karwaj (1981), P. Miklusz (1983-1984), R. Łukaszewicz (1984-1987), L. Janowicz (1984-1985), A. Wanago (1985-1987), K. Kierbedź (1986), W. Brzeszczyński (1986), K. Husak (1987), I. Najmowicz (1989-1991), J. Walerowski SVD (1989-1991), A. Sitko SVD (1991-1993), Krzysztof. Bronakowski (1993-1995), Jarosław Sutuła (1995-1999), Kazimierz Mikołajczyk (1995-1996), Maciej Mackiewicz (1999-2003), Tomasz Sikorski (2003), Janusz Haraburda (2004) i Marcin Maczan (2004-2007), Arkadiusz Lisowski (2007-2010). Obecnie, od 2010r. funkcję tę pełni ks. Wojciech Szypulewski. * – dane wg artykułu „Zarys dziejów parafii rzymskokatolickich w Olecku”, Ks. Wojciech Guzewicz, Episteme 36 (2004)