I Komunia Św. 2021

W sobotę 5 czerwca dwie ostatnie grupy dzieci przystąpią do I Komunii św.:

o godz. 11.00 dzieci z klasy III a i III b,

o godz. 12.30 dzieci z klasy III c.

Pierwsza próba dla dzieci z pierwszej grupy, a więc z klasy III a i III b, w piątek 28 maja po Mszy św. wieczornej czyli ok. 18.30,

dla dzieci z grupy drugiej, a więc z klasy III c w poniedziałek 31 maja, również po Mszy św. wieczornej.

Pierwsza spowiedź dla dzieci z obu grup w piątek 4 czerwca o godz. 16.30.

Prosimy, aby dostarczać metryki chrztów dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią.

Alby (nie ma ustalonego jednolitego wzoru), książeczki do nabożeństwa, różańce i inne pamiątki rodzice organizują we własnym zakresie.

Świece – najlepiej, jeśli zachowała się świeca od chrztu, jeśli nie, to należy również taką świecę przygotować.

Pamiątkowe obrazki, wypisane i oprawione, dzieci otrzymają po uroczystości I Komunii Św. w Białym Tygodniu.

Zachęcamy rodziców, aby przygotowanie dzieci do I Komunii Św. odbywało się również w rodzinach, które są Kościołem Domowym. Dlatego prosimy rodziców o współpracę w tym względzie. Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci uczestniczyły we Mszy św., jeśli z różnych przyczyn na razie nie uczestniczą w niedziele, to jest możliwe uczestniczenie także w dni powszednie.

Wysokość składki (na pokrycie kosztów wystroju kościoła, pamiątkowych obrazków, pamiątkowy dar ołtarza dla naszego kościoła, itp.) została ustalona na 200 zł.