Ukłony podczas Mszy Świętej

W których momentach Mszy św. kapłan, służba ołtarza i wierni wykonują pochylenia głowy i pochylenia ciała? Czy wierni mają obowiązek wykonywania ukłonów zawartych w OMWR (Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego) ?

OWMR 275 zawiera pełną informację na ten temat. Oczywistym jest, że te gesty należy wykonywać, ale wiernym nie ma kto o tym powiedzieć (z wyjątkiem tych, którzy sami interesują się liturgią i znają Wprowadzenie do Mszału), a sami księża z reguły zapominają o tych skłonach lub je lekceważą.

Oczywiście skłon wykonuje ta osoba, która wypowiada te słowa, czyli np. podczas hymnu Gloria albo w czasie Credo będą to wszyscy, ale już np. w konkluzji kolekty ("Przez naszego Pana JEZUSA Chrystusa"…) sam kapłan celebrujący.

Jest bardzo wskazane informować wiernych o tych gestach liturgicznych, byłoby bardzo dobrze, gdyby pamiętali o nich także kapłani.

OWMR 275:
„Ukłon wyraża uszanowanie i cześć oddawaną osobom lub ich wyobrażeniom. Rozróżnia się dwa rodzaje ukłonów: pochylenie głowy i pochylenie ciała.

a) Pochylenie głowy czyni się wymawiając razem imiona Trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę.

b) Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon, czyni się: przed ołtarzem; podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie; w czasie wyznania wiary na słowa: I za sprawą Ducha Świętego; w Kanonie rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy. W ten sposób pochylony stoi diakon, gdy prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem Ewangelii. Ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie”.

ks. Maciej Zachara MIC
oltarz.pl