Kapłaństwo

Jakie zadania zlecone przez Chrystusa apostołom mają wypełniać również kapłani? Mt 28,18-20; Łk 22,19; J 20,22-23 Zbawiciel wybrał dwunastu najbliższych swoich współpracowników – apostołów, którym, zlecił dzieło przekształcania świata w królestwo Boże, wyzwolone z mocy grzechu i szatana, a oddane Bogu i uświęcone. Dlatego też nakazał im głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mt 28,18-20), sprawować…Continue reading Kapłaństwo